דרוש קטגוריה סוג תאריך פרסום תאריך אחרון להגשת מועמדות
דרוש.ה ממלא.ת מקום עובד/ת תחזוקה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו 08/05/2024 21/05/2024
דרוש.ה אב בית קמפוס תיכון מגידו | 1/24 העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פנימי פומבי 02/04/2024 15/04/2024
דרושה.ה עובד.ת סוציאלי.ת מרחבי.ת לעבודה עם משפחות ביישובי המועצה מועצה אזורית מגידו 02/04/2024 15/04/2024
דרוש.ה מנהל/ת תפעול מי מגידו | 1/24 פומבי 14/02/2024 29/02/2024
דרוש.ה עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי לעבודה עם משפחות ביישובי המועצה מועצה אזורית מגידו 14/02/2024 27/02/2024
דרוש.ה ממלא.ת מקום נהג/ת אוטובוס מועצה אזורית מגידו 14/02/2024 27/02/2024
דרוש.ה ממלא.ת מקום רכז/ת מפעלים ופרויקטים במחלקת ילדים ונוער מועצה אזורית מגידו 14/02/2024 27/02/2024
דרוש.ה מנהל/ת מחלקת חינוך | 2/24 מועצה אזורית מגידו פנימי פומבי 30/01/2024 20/02/2024
דרוש/ה ממלא/ת מקום מזכיר/ה במחלקת חינוך | 100% משרה 16/01/2024 30/01/2024
דרוש/ה מהנדס/ת המועצה - 100% משרה מועצה אזורית מגידו פנימי פומבי 14/01/2024 28/01/2024
דרוש.ה ממלא/ת מקום מזכיר/ה במחלקת חינוך | 100% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו 04/01/2024 11/01/2024
דרוש.ה ממלא.ת מקום נהג/ת אוטובוס – 100% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו 03/01/2024 17/01/2024
דרוש.ה עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול ומניעת אלימות במשפחה ועבודה סוציאלית מרחבית - 85% משרה מועצה אזורית מגידו 28/12/2023 11/01/2024
דרוש.ה עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול ומניעת אלימות במשפחה ועבודה סוציאלית מרחבית | 85% משרה מועצה אזורית מגידו 29/11/2023 13/12/2023
דרוש.ה ממלא.ת מקום עובד.ת תחזוקה - 100% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו 29/11/2023 13/12/2023
דרוש.ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת | 50% משרה | 47/23 מועצה אזורית מגידו פנימי פומבי 22/11/2023 06/12/2023
דרוש.ה ממלא.ת מקום רכז/ת נוער והדרכה רשותי | 50% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו 22/11/2023 06/12/2023
דרוש.ה תומך/ת חינוך בכיתת חינוך מיוחד העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו 22/11/2023 06/12/2023
דרוש/ה ממלא/ת מקום עובד/ת תחזוקה | 100% משרה מועצה אזורית מגידו 12/11/2023 25/11/2023
דרוש/ה ממלא/ת מקום נהג/ת אוטובוס | 100% משרה מועצה אזורית מגידו 12/11/2023 25/11/2023
דרוש/ה ממלא/ת מקום מזכיר/ה לבית ספר "פלגים", קיבוץ הזורע | משרה זמנית ל-3 חודשים העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו 06/11/2023 09/11/2023
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי לעבודה עם משפחות ביישובי המועצה - 75% משרה מועצה אזורית מגידו 26/09/2023 10/10/2023
דרוש/ה ממלא/ת מקום עובד/ת תחזוקה - 100% משה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו 26/09/2023 10/10/2023
דרוש/ה ממלא/ת מקום נהג/ת אוטובוס – 100% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו 26/09/2023 10/10/2023
דרוש.ה מנהל/ת מרכז ביוספרי והנצחה | 100% משרה | 14/23 העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פנימי פומבי 29/08/2023 12/09/2023
דרוש.ה מזכיר/ה לבית ספר אזורי, תיכון מגידו | 75% משרה | 13/12 העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פנימי פומבי 23/08/2023 06/09/2023
דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת | 50% משרה | 46/23 מועצה אזורית מגידו פנימי פומבי 17/08/2023 31/08/2023
דרוש/ה רכז/ת חוגים ומנהלה | 50% משרה | 12/23 העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פנימי פומבי 17/08/2023 31/08/2023
דרוש/ה ממלא/ת מקום נהג/ת אוטובוס | 100% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו 17/08/2023 31/08/2023
דרוש/ה מנהל/ת יישובי לביטחון קהילתי | 43-23 מועצה אזורית מגידו פנימי פומבי 02/08/2023 16/08/2023
דרוש/ה עובד/ת זכאות ומנהל למחלקה לשירותים חברתיים | 44-23 מועצה אזורית מגידו פנימי פומבי 02/08/2023 16/08/2023
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי לעבודה עם משפחות ביישובי המועצה מועצה אזורית מגידו 02/08/2023 16/08/2023
דרוש/ה אם בית מועדונית חינוך ורווחה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו 02/08/2023 16/08/2023
דרוש/ה מ"מ ספרן/ית לספרייה אזורית ובית ספרית העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו 02/08/2023 16/08/2023
דרוש/ה מזכיר/ה לבית ספר "פלגים", קיבוץ הזורע - 50% משרה | 11-23 פנימי פומבי 12/07/2023 26/07/2023
דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכית | 36-23 פנימי פומבי 05/07/2023 19/07/2023
דרוש/ה עובד/ת זכאות ומינהל למחלקה לשירותים חברתיים | 39-23 פנימי פומבי 05/07/2023 19/07/2023
דרוש/ה אב בית קמפוס תיכון מגידו | 9-23 פנימי פומבי 05/07/2023 19/07/2023
דרוש/ה תומך/ת טכני/ת בקמפוס תיכון מגידו | 10-23 פנימי פומבי 05/07/2023 19/07/2023
דרוש/ה מ"מ ספרנ/ית לספרייה אזורית ובית ספרית 05/07/2023 16/07/2023
דרוש/ה אם בית מועדונית חינוך ורווחה 05/07/2023 16/07/2023
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת פרויקטים ויזמויות בחינוך | 32/23 פנימי וחיצוני 21/06/2023 05/07/2023
דרוש/ה מנהל/ת ליחידת קידום נוער והיל"ה | 33/23 פנימי וחיצוני 21/06/2023 05/07/2023
דרוש/ה קצין/ה ביקור סדיר (קב"ס) | 34/23 פנימי וחיצוני 21/06/2023 05/07/2023
דרוש/ה מדריך/ה למועדון נערות | 23.6% משרה פנימי וחיצוני 05/06/2023 19/06/2023
דרוש/ה רכז/ת להט"ב מועצה אזורית מגידו קבלת הצעות מחיר 30/05/2023 06/06/2023
דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכית- 50% משרה | מכרז 30/23 פנימי וחיצוני 17/05/2023 30/05/2023
דרוש/ה מנהל/ת השירות הפסיכולוגי – 75% משרה | מכרז 29/23 פומבי 17/05/2023 30/05/2023
דרוש/ה מנחת גרעין בנות שירות-50% משרה | מכרז 06/23 פנימי וחיצוני 17/05/2023 30/05/2023
דרוש/ה מנהל/ת השירות הפסיכולוגי – 75% משרה | מכרז 27/23 פומבי 03/05/2023 16/05/2023
דרוש/ה מזכיר/ה למחלקת חינוך – 100% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פנימי וחיצוני 18/04/2023 02/05/2023
דרוש/ה מנהל/ת השירות הפסיכולוגי - 75% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פנימי וחיצוני 18/04/2023 02/05/2023
דרוש/ה מנהל/ת השירות הפסיכולוגי – 75% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פומבי 22/03/2023 05/04/2023
דרוש/ה מנהל/ת אולפן למחול – 60% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פומבי 15/03/2023 25/03/2023
דרוש/ה רכז/ת משאבי אנוש – 100% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פנימי וחיצוני 06/03/2023 20/03/2023
דרוש/ה רכז/ת ארגוני/ת למחלקת ילדים ונוער – 50% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פנימי וחיצוני 06/03/2023 20/03/2023
דרוש/ה רכז/ת השכלה ביחידה לקידום נוער – 100% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פנימי פומבי 06/03/2023 20/03/2023
דרוש/ה אב בית קמפוס תיכון מגידו – 100% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פנימי וחיצוני 06/03/2023 20/03/2023
דרוש/ה סדרן/ית ומזכיר/ה למחלקת תחבורה - 100% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פנימי וחיצוני 31/01/2023 14/02/2023
דרוש/ה מנהל/ת בית ספר על יסודי 6 שנתי –"תיכון מגידו" - 100% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פנימי וחיצוני 31/01/2023 14/02/2023
דרוש/ה מנהל/ת לשכת ראש המועצה - 100% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פנימי וחיצוני 24/01/2023 31/01/2023
דרוש/ה רכז/ת ארגוני/ת למחלקת ילדים ונוער - 50% משרה מועצה אזורית מגידו פנימי וחיצוני 08/01/2023 26/01/2023
דרוש/ה עו"ס לריכוז תכנית נתיבים להורות – מתבגרים – 66% משרה מועצה אזורית מגידו פנימי וחיצוני 05/01/2023 18/01/2023
דרוש/ה פסיכולוג/ית חינוכי/ת - 50% משרה פנימי וחיצוני 14/12/2022 27/12/2022
דרוש/ה ע.לבורנט/ית בבית הספר התיכון "מגידו" – 100% משרה פנימי וחיצוני 14/12/2022 27/12/2022
דרוש/ה ממלא/ת מקום מזכיר/ת בית הספר קשת התקווה באליקים- 80% משרה פנימי וחיצוני 14/12/2022 27/12/2022
דרוש/ה ממלא/ת מקום מזכיר/ת בית הספר קשת התקווה באליקים – 80% משרה מועצה אזורית מגידו פנימי וחיצוני 29/11/2022 12/12/2022
דרוש/ה סייעת גננת | 100% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פומבי 11/08/2022 18/08/2022
דרוש/ה מ"מ מנהלת משאבי אנוש (החלפה לתקופת חופשת לידה) | 100% משרה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פומבי 11/08/2022 18/08/2022
מכרז פנימי/חיצוני 58/22/ע עובד-ת סוציאלי-ת מרחבי לעבודה עם משפחות ביישובי המועצה מועצה אזורית מגידו פנימי וחיצוני 01/08/2022 29/08/2022
מכרז פנימי וחיצוני 22/57 /ע למועצה אזורית מגידו דרוש/ה: פסיכולוג/ית חינוכי/ת מועצה אזורית מגידו פנימי וחיצוני 01/08/2022 29/08/2022
דרוש/ה מ"מ רכזת משאבי אנוש | 100% משרה ** משרה זמנית לתקופה של 3 חודשים עד חצי שנה העמותה העירונית לקידום רווחת תושבי מגידו פנימי וחיצוני 01/08/2022 29/08/2022
דרוש/ה מנחת גרעין לבנות שירות לאומי | 50% משרה מועצה אזורית מגידו פנימי וחיצוני 01/08/2022 23/08/2022
דרוש/ה עו"ס בית חם לנערות | 35% משרה מועצה אזורית מגידו פנימי וחיצוני 01/08/2022 23/08/2022
סדרן/ית ומזכיר/ה למחלקת תחבורה מועצה אזורית מגידו פנימי פומבי 22/11/2022
עובד/ת חינוך טיפול ביחידה לקידום נוער מועצה אזורית מגידו פנימי פומבי 22/11/2022
עובד/ת זכאות ומינהל למחלקה לשירותים חברתיים מועצה אזורית מגידו פנימי וחיצוני 22/11/2022
למועצה אזורית מגידו דרוש/ה: פסיכולוג/ית חינוכי/ת מועצה אזורית מגידו פנימי וחיצוני 22/11/2022
רכז/ת מועדון חברתי למועדון מופ"ת לאזרחים ותיקים בישוב מדרך עוז מועצה אזורית מגידו פנימי וחיצוני 27/11/2022

חזור לדרושים כעת