שי סבג
מנהל מחלקת החינוך
04-9598440
050-9553232
יפעת אוחנה
חשבת אגף חינוך ורווחה 
04-9598437  
052-5067626  
אירה בידני
מנהלת תחום הגיל הרך וגני הילדים 
04-9598443  
054-9988097  
אורי חן
מנהל מחלקת ילדים ונוער
04-9598649  
054-9201864
לירון יבזורי
מנהל פרויקטים ויזמויות 
04-9598474  
052-3253391
הדס גרשוני
חינוך מיוחד, רישום תלמידים, רכש גנים 
04-9598427  
מוריה שמיר
סל תרבות, תיאומי פגישות, תמ"ת, תיק חירום וארועים
04-9598442
052-8364179
מורן אסייג
תחום הסעות, סייעות גנים
מעין שטנגל
מנהלת המרכז הביוספרי לסביבה, חינוך וקהילה
רחלי אבנר
מנהלת תחום חינוך מיוחד וקב"סות 
04-9598476  
עדן פלאי
רכזת בטחון קהילתי ותכנית להב"ה
04-9598482  
052-6009239

דמות הבוגר של מערכת החינוך שלנו

אדם המעורב באופן פעיל בסביבתו הפיזית- על מאפייניה הכפריים הפיזיים והאנושיים

אדם המקיים קשרי גומלין, שייכות ומעורבות במשפחה ובקהילה

אדם המודע ליכולותיו ונותן להם ביטוי תוך שהוא חותר למצוינות אישית וחברתית

אדם היודע להנהיג את עצמו תוך שימור הערכים – אחריות, כבוד, סובלנות ודמוקרטיה במציאות פוסט מודרנית 

מטרות ויעדים 

  1. הובלת הטמעת עקרונות המרחב הביוספרי במועצה, תוך קידום הפעלת תפישת החינוך הביוספרי במערכות החינוך
  2. המשך קידום תוכניות הבינוי וההרחבה בבתי הספר ובגנים
  3. ליווי המערכות החינוכיות במועצה סביב השינויים המועצתיים והארציים
  4. העמקת העבודה המשותפות בין כל התחומים והיחידות במחלקת החינוך
  5. יצירת מערך עבודה מותאם עם ההורים במערכת החינוך, במטרה ליצר מודל של הורים מעורבים בחינוך ילדיהם.

מחלקת החינוך כוללת את התחומים והיחידות: