פרטי מכרז

 

פרטים אישיים

 

כתובת למשלוח דואר (חובה) שדה חובה
 
 

תנאי סף

אנא צרף/י תעודה רלוונטית

אנא צרף/י תעודת יושר

הנני מאשר/ת כי אני עומד/ת בכל תנאי הסף (חובה) שדה חובה

 

מקומות עבודה קודמים (כולל נוכחי)

רשימת מקומות עבודה כולל מקום נוכחי (חובה) שדה חובה
מקום עבודהתאריך תחילת העבודהתאריך סיום העבודהתיאור התפקידסיבת סיום העבודה
האם עבדת ברשות מקומית בעבר (חובה) שדה חובה
 

השכלה

השכלה (חובה) שדה חובה

אנא צרף את התעודות הרלוונטיות

רשיון מקצועי או רישום בפנקס מקצועי (רפואה, רוקחות, הנדסה, עריכת דין, ראיית חשבון, חשמלאות, נהיגה וכדומה), זאת אם נדרש או צוין בתנאי המכרז.
המקצוע/העיסוקמספר הרישיון או הרישום סוג הרשיון או הרישום

(רפואה,רוקחות,הנדסה,עריכת דין, ראיית חשבון, חשמלאות נהיגה וכדומה), זאת אם נדרש או צוין בתנאי המכרז.

 

קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז

  
קורסים והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז (חובה) שדה חובה
שם הקורס/השתלמותתאריך סיום הלימודים מסגרת הלימודים

אנא צרף את התעודות הרלוונטיות

אנא צרף את התעודות הרלוונטיות

אנא צרף את התעודות הרלוונטיות

אנא צרף את התעודות הרלוונטיות

 

רשיונות נהיגה/בעלות על רכב

רשיון נהיגה (חובה) שדה חובה

בעלות על רכב (חובה) שדה חובה

סוג הרשיון (חובה) שדה חובה

 

שפות

שליטה בשפות (חובה) שדה חובה
שפהדיבור - אנא ציינו שליטה מלאה/חלקית/אי שליטהקריאה - אנא ציינו שליטה מלאה/חלקית/אי שליטה כתיבה - אנא ציינו שליטה מלאה/חלקית/אי שליטה
 

ממליצים

ממליצים
שם פרטי ומשפחהתפקיד/מקצועמקום עבודהמספר טלפון נייד/נייח

אנא צרפו את הקובץ הרלבנטי

אנא צרפו את הקובץ הרלבנטי

אנא צרפו את הקובץ הרלבנטי

 

צירוף מסמכים

אנא צרפו את קובץ קורות החיים

 

קרובי משפחה

האם יש לך קרובי משפחה במועצה אזורית מגידו, בוועד עובדים, נבחרי ציבור (חובה) שדה חובה

נוהל מס' 24.0202 בנוגע ל"העסקת קרובי משפחה" - הגדרת קרבת משפחה:לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ.


Browser not supported

אנא חתום בשדה זה