הודעה על מינוי ועדת בחירות למועצה אזורית מגידו

הודעה על מינוי ועדת בחירות

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה, רשימת מועמדים למליאת המועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי

הודעה בדבר מס' נציגי הישוב במליאת המועצה

מצגת הדרכה להגשת רשימות מועמדים והצעת מועמד

הודעת ועדת הבחירות 

קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023

הודעת וועד מקומי יקנעם בנושא תליית כרזות בישוב יקנעם מושבה

הודעה בדבר קביעת מודד למועצה

בחירות לוועד מקומי

הודעה בדבר חלוקת חוברות להגשת מועמדות

vote megido 2023_נבחר.pdf