ח.פ. 514872555 

פרטי הספק/ית


נא לבחור מעמד (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

פרטי חשבון בנק


הנני מתחייב/ת בזה, שבמידה והופקדו בטעות כספים בחשבוני, באמצעות העברה בנקאית, להחזירם על ידי לגזברות המועצה ללא שהות. (חובה) שדה חובה
Browser not supported

אנא אשר/י את הנתונים בחתימת ידך

Browser not supported

אנא אשר/י את הנתונים בחתימת ידך

אני מסכים לתנאי השימוש והפרטיות (חובה) שדה חובה