חוגים מודעה


להסברים על הרשמה ושימוש במערכת רישום החוגים החדשה מוזמנים לעיין במודעות ההדרכה