המחלקה מסייעת לכלל ציבור האזרחים הוותיקים כאשר בעדיפות גבוהה נמצאים אזרחים ותיקים ללא עורף משפחתי, ניצולי שואה, אזרחים ותיקים נפגעי התעללות והזנחה, אזרחים ותיקים הסובלים מירידה בתפקוד.

המחלקה מסייעת במימון בניית מועדונים חברתיים לאזרחים הוותיקים בישובים ובמימון תפעול מועדונים קיימים, סיוע במימוש זכויות חוק הסיעוד, סיוע כלכלי על פי מדיניות משרד הרווחה, הפנייה למרכז יום לקשיש (גילאור), סידור בבית אבות ועוד.


מניעה וטיפול באזרח הותיק בסיכון | עו"ס זיוה פרי

  • גילאור – מרכז יום לאזרח הותיק
  • קהילה תומכת לאזרחים ותיקים –  התכנית מופעלת באמצעות הגיל אור

זיוה פרי
עו"ס מדרך עוז, עו"ס לחוק ההגנה לחוסים וסדרי דין, אזרחים ותיקים
04-9598492  

הזדקנות מיטבית | עו"ס אזרחים ותיקים מירב שמחי 

  • מועדוני מופ"ת
  • מועדונים חברתיים בישובים
  • שורדי שואה
  • תכלול ופיתוח  תכניות לאזרח הותיק

מירב שמחי
עו"ס קהילתית אזרחים ותיקים רכזת תחום צח"י
04-9598496