לנושאים הקשורים לחשבונות הביוב יש לפנות למחלקת הגבייה של המועצה בשעות הקבלה, בטלפון: 04-9598406 
מענה טלפוני וקבלת קהל בימים א'-ה' בשעות 8.30-16.00