פרטי יצירת קשר

נועה שווץ שמואל
מנהלת מרכז צעירים 

המועצה האזורית מגידו נמנית על המועצות המובילות בישראל לקידום שוויון מגדרי.
לאחרונה הוקמה במועצה ה"וועדה לשוויון מגדרי", שמטרתה לבחון את הסוגיות שמונחות על שולחן המועצה בהיבט מגדרי. בין היתר תדון הוועדה בנושאים של: חינוך, תשתיות, תרבות, רווחה, בחינת תקציבים בראייה מגדרית  ועוד.
בוועדה חברות כ- 10 תושבות המועצה, והנציגה מטעם הרשות היא היו"ר שרי שרון.

מטרת הוועדה אינה להטיב עם המין הנשי, אלא עם החברה כולה ועם תושבי המועצה בפרט. אנו מאמינות ומאמינים שברגע שכלל האוכלוסייה נשמעת, נראית ומיוצגת – כולם יוצאים נשכרים.

קידום מגדרי הוא חלק ממגמה רווחת, אך עדיין הימצאותן של נשים במוקדי קבלת החלטות נמוך משל גברים, זאת למרות שהן מהוות 51% מהאוכלוסייה. נשים כמעט ואינן נמצאות בדירקטוריונים או בתפקידי שרות בממשלה. כל עוד הן לא שם – הצרכים שלהן לא נראים או נשמעים, וכולנו מפסידים מכך.

בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות עלו שיעורי הנשים הנבחרות, וגם אצלנו במועצה מספר הנציגות במליאה הכפיל את עצמו. אנו מאמינות ששמירה על המגמה הזאת חשובה ושכולנו נטעם מהפירות ממש בקרוב.