הגר ראובני
מנהלת מחלקת סביבה ומרחב ביוספרי 
04-9598415  
052-3990615  
רונית משה
רכזת רישוי עסקים, רכש ודת
04-9598466  
050-6816401  
דרור לוי
פקח המועצה 
04-9598486  
052-3978742  
דורון מועלם
תברואן 
04-9598493  
052-8002999  
אור גולן
פקח חוקי עזר וסביבה
052-5636306
 

שעות עבודת המשרד: 7:30-16:00

תחומי אחריות

  • סיוע לעסקים בתהליך הוצאת הרישיונות
  • פיקוח על העסקים

מטרות חוק רישוי עסקים

רישיון העסק נועד להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאמים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק, לטובת הציבור הרחב ובעל העסק.

  • שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  • בטיחות האנשים אשר עובדים בעסק או בסביבתו.
  • שמירה על בריאות הציבור , תוך שמירה על תנאי תברואה לרבות מניעת העברת מחלות מבעלי חיים.
  • קיום דיני תכנון ובנייה וכבאות.
  • שמירה על חוק התכנון והבנייה.