פרטי יצירת קשר

אורית פרום
מנהלת תחום פיתוח ישובים וקהילות 

תהילה ארצי
רכזת ליווי יישובים

 

המחלקה פועלת במטרה לסייע לכל יישוב לתפקד באופן מיטבי, תוך הקשבה והתאמה לצרכיו הייחודיים, בנושאי ההתנהלות הקהילתיים והמוניציפליים וכן בליווי תהליכי הצמיחה הדמוגרפית ביישובים.

המחלקה פועלת לחיזוק הקשרים בין המועצה לתושבים וכן בין המועצה להנהלות והנהגות הישובים, על ידי מפגשים קבועים של מטה המועצה עם מטה היישובים וכן על ידי גישור ותיווך בין צרכי היישובים למחלקות המועצה, במידת הצורך.

בנוסף, פועלת המחלקה להקמת פורומים אזוריים לבעלי תפקידים ביישובים (כגון פורום מנהלי קהילות), קיום ימי עיון והרצאות בתחומי עניין ונושאים שונים, בשיתוף מחלקות המועצה.

להגשת מועמדות לוועדות ביקורת בישובים - לחצו כאן