• פורום מנהלי חינוך בישובים– מתקיים אחת לחודש בהנחיית מכון פיר"ם.
  • פורום מובילי חינוך– מתקיים אחת לחודש בהשתתפות מובילי מסגרות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
  • פורום מדריכי נוער – מתקיים אחת לחודש בהנחיית רכזת הנוער, כולל תכנים חיצוניים.
  • פורום מדריכי א'-ו' קורס אוריינטציה– קורס המקנה ידע וכלים מקצועיים. 120 שעות במהלך השנה. מקנה היתר הדרכה קבוע של מנהל חברה ונוער. בהנחיית ארגון "פרדס".
  • פורום מובילי חברות הילדים– מתקיים אחת לחודש. מקנה כלים מקצועיים, פיתוח ותמיכה.
  • פורום תנועות נוער
  • צוות חק"ע (חברתי, קהילתי, ערכי) – מתקיים אחת לחודש בהשתתפות מובילי המסגרות החינוכיות הפורמליות והבלתי פורמליות.
  • צוות סינכרון – מתקיים אחת לחודש עם נציגים מכלל המסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות בהם נמצאים הילדים והנוער. המטרה לסנכרן את כלל הפעילויות בהם משתתפים הילדים ובני הנוער.
  • ימי עיון לצוותי החינוך – מתקיימים במהלך השנה סביב נושאים רלוונטיים שעולים מהשטח.
  • ליווי והנחייה של מדריכי הנוער בישובים ע"י רכזת הנוער – מתקיים על פי הצורך.