סייר החלל

לכיתות א'-ג' | ימי שלישי 17:15 - 18:15 | 450 ₪ סה"כ (תשלום אחד)