פרטי יצירת קשר

הגר ראובני
מנהלת מחלקת סביבה ומרחב ביוספרי 

ד"ר אריה סאבו
וטרינר המועצה 

שרון בן חור
מזכירת מחלקת סביבה ומרחב ביוספרי 

איתן גטיה
מנהל מחלקת אחזקה 

אור גולן
פקח חוקי עזר וסביבה

רונית משה
רכזת רישוי עסקים

אנרגיות חלופיות - רקע לקראת דיון  ציבורי