רובוטיקה

לכיתות ז'-י"ב | ימים ראשון וחמישי 16:00-19:00 | 225 ₪ לחודש

להרשמה