רות שלומיוק
מנהלת משאבי אנוש 
04-9598401  
054-2114117  
שירלי וקנין 
מזכירת כוח-אדם 
04-9598488  
052-3134718