1
פרטי הסטודנט.ית
2
פרטי הלימודים
3
חתימה על כתב ההתחייבות

מכסת מלגות - 4 סטודנטים של מכללת עמק יזרעאל בלבד

מה דרוש לצורך קבלת מלגה זו? 

140  שעות התנדבות ברחבי המועצה לטובת הישוב והקהילה בהתאם להעדפה והתאמה שתבחן במסגרת ראיון אישי – תחומי חינוך והדרכה, מפגשים בין דוריים ופיתוח מיזמים משותפים.

יישוב מגורים (חובה) שדה חובה

 

שנת לימודים בתשפ"ד (חובה) שדה חובה

 

 

 

חתימה על כתב ההתחייבות (חובה) שדה חובה
 

לקריאת ההתחייבות וחתימה עליה לחצו כאן

Browser not supported

חתימה על כתב ההתחייבות (חובה) שדה חובה