גיל לין
ראש המועצה 
04-9598452  
052-3718791
אברהם אזולאי
מנכ"ל המועצה 
04-9598439  
052-3790603  
שרית אברהם
מנהלת לשכת מנכ"ל וממונה על חופש המידע
04-9598439  
052-3856187  
שירלי וקנין
מנהלת לשכת ראש המועצה
04-9598453
 

מחלקות המועצה עובדות בשיתוף פעולה, בין היתר באמצעות כינוס מפגשים שוטפים בצוות מנכ"ל לדיון בנושאים משותפים, תוך שימת דגש על עבודת צוות, למידה ומעקב על הפעילות השוטפת של המועצה. 

מטרות המחלקה

 • ניהול עבודת המועצה באופן תקין ובשקיפות מלאה
 • שיפור תשתיות המיחשוב והתקשורת במועצה: טפסים ותשלומים מקוונים, חידוש אתר אינטרנט, הקמת אפליקציה, חידוש ניוזלטר, הקמת מערך מידע אחוד לתושבי המועצה, הקמת מערכת לניהול פרויקטים, הקמת מיזם של שימוש התושבים במתקני המועצה
 • התייעלות עבודת המועצה וחיסכון תקציבי, תוך הטמעת שיטות עבודה מערכתיות
 • בחינת המבנה הארגוני של המועצה והתאמתו
 • הכשרת מנהלי המועצה ועובדיה והעשרתם
 • יישום תכנית פיתוח חמש שנתית עפ"י תכנית המועצה

חברי מליאת המועצה – בחירות 30.10.2018

1. איציק חולבסקי ראש המועצה
2. יואל מחפוד – סגן ומ"מ ראש המועצה מדרך עוז
3. זאב שחורי הזורע
4. שרון איוה דיין מגידו
5. יהושע ליס יקנעם מושבה
6. שי צור משמר העמק
7. מרדכי נסים  עין העמק
8. אליסה הולי זאול עין השופט
9. גיורא שהם דליה
10. שרי שרון גלעד
11. יעקב סאלם אליקים
12. אורית קורין רמת השופט
13. עידית אריאל גבעת עוז
14. תמיר שניידר רמות מנשה

 

ועדות המועצה

 • ועדת הנהלה 
   חברי הועדה: איציק חולבסקי – ראש המועצה, שרון דיין, מוטי ניסים, יעקב סאלם, גילה רון, זאב שחורי, יואל מחפוד, אורית קורין

 • ועדת מכרזים
  חברי הועדה:
  זאב שחורי – יו"ר הועדה, גיורא שהם, תמיר שניידר

 • ועדת ביקורת
  חברי הועדה:
  שרי שרון – יו"ר הועדה, ינון נבו, עידית אריאל

 • ועדת הנחות במיסים
  חברי הועדה:
  יואל מחפוד – יו"ר הועדה, יהושע ליס, מיכל כהן – גזברית המועצה, יעקב סאלם, שרית תאנה – מנהלת מחלקת רווחה, יועץ משפטי

 • ועדת ערר לארנונה
  חברי הועדה: עו"ד רועי בלסיאנו-יו"ר, עמי הלוי, רינה תלמי

 • ועדה חקלאית
  חברי הועדה: משה בן שחר, רוני ברניר (משה בן שחר ורוני ברניר ירכיבו את הוועדה בהתייעצות עם ראש המועצה)

 • ועדת ביטחון
  חברי הועדה:
   גילה רון – יו"ר הועדה, אליאב נהרי – קב"ט המועצה, חזי גרוסברד – קב"ט מוס"ח

 • ועדה לשוויון מגדרי
  חברות הועדה:
   שרי שרון – יו"ר הועדה, אורית קורין, אניה אנגל, אסתר חכים, אפרת שביט, גילה רון, יאנה נוימן, יעל חכים, שרון אבני-כהן, שרית תאנה – מנהלת מחלקת רווחה

 • ועדת השקעות
  חברי הועדה:
  איציק חולבסקי – ראש המועצה, אברהם אזולאי – מנכ"ל המועצה, מיכל כהן – גזברית המועצה

 • נציג ציבור בועדה לקבלת עובדים
  חברי הועדה:
   חיים חכים, שני ברעם, רונית הראל

 • ועדת רכש ומלאי
  חברי הועדה:
  אברהם אזולאי – מנכ"ל המועצה, מיכל כהן – גזברית המועצה, יועץ משפטי

 • ועדת איכות הסביבה
  חברי הועדה:
   עידית אריאל – יו"ר, הגר ראובני – חברה ועובדת מועצה, יהושע ליס – חבר מליאה, אורית קורין – חברת מליאה, הילית שצקין – נציגת ציבור, משה חכים – נציג ציבור ונציג הארגונים הירוקים, ערן פרידלר – נציג ציבור, שגית ארז – נציגת ציבור, מאיר טייכנר – נציג ציבור.

 • ועדה למניעת סמים ואלכוהול
  חברי הועדה: אורית קורין – יו"ר הועדה, ליאת אורן – רכזת תחום מניעת התנהגויות סיכוניות, הגר ראובני, קרין שטרן – מנהלת מחלקת חינוך, שרית תאנה – מנהלת מחלקת רווחה, מיכל מלכה – מנהלת מחלקת ילדים ונוער, שולה גיא, שי דביר – עו"ס בית חם לנערות, עידית אריאל, שושי אלפסי – מנהלת תחום חינוך מיוחד, יואל מחפוד, סימה מנט – מנהלת בי"ס תיכון "מגידו"

 • ועדת מל"ח
   חברי הועדה: איציק חולבסקי – ראש המועצה, אברהם אזולאי – מנכ"ל המועצה, אליאב נהרי – קב"ט המועצה, ברוך שמיר – מהנדס המועצה, קרין שטרן – מנהלת מחלקת חינוך, שרית תאנה – מנהלת מחלקת רווחה, שלומי גרנוב – מנהל מחלקת שח"מ, יורם עמוס – מנהל מחלקת תחבורה

 • ועדת תמיכות
  חברי הועדה:
  אברהם אזולאי – מנכ"ל המועצה, מיכל כהן – גזברית המועצה, יועץ משפטי, מנהל/ת מחלקה (עפ"י נושא הדיון)