אורי חן
מנהל מחלקת ילדים ונוער
04-9598649  
054-9201864
 

מחלקת הילדים והנוער אחראית על החינוך הבלתי פורמאלי ברשות  מכיתה א' עד כיתה י"ב.

חזון המחלקה

מחלקת הילדים והנוער מאמינה במתן מענה מותאם לכלל יישובי המועצה בתחום החינוך הבלתי פורמאלי תוך שימת דגש על כבוד הדדי בין ובתוך מסגרות החינוך השונות. המחלקה פועלת להעמקת שוויון ההזדמנויות בקרב כלל הילדים ובני הנוער במועצה, חיזוק מעגלי הזהות והשייכות ורואה עצמה כמחנכת לקבלת השונה ושילובו במסגרות החינוך השונות. המחלקה מאפשרת לכל גוף לשמור על ייחודו תוך מחויבות לשיתופי פעולה בין המסגרות השונות ומעודדת מעורבות קהילתית חברתית ופיתוח מנהיגות אזורית.

מטרות המחלקה

  1. סיוע ביצירת תשתית חינוכית מותאמת בכל ישוב וליווי הצוותים החינוכיים.
  2. העמקת המעורבות ומתן השרות לשטח על פי צרכים.
  3. חיזוק מעגלי זהות ושייכות יישוביים ואזוריים.
  4. העמקת שיתופי פעולה בין כלל מסגרות החינוך במועצה.
  5. שילוב אוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי.
  6. קידום מנהיגות ומעורבות חברתית וקהילתית בקרב כלל הילדים ובני הנוער.

בקרו אותנו בעמוד הפייסבוק של המחלקה

 תוכנית "פותחים עתיד" ופעילויות הנוער מתקיימות בסיוע מפעל הפיס