חדר בריחה דיגיטלי

לכיתות ז'-ח' | ימי שלישי 17:00-19:00 | 300 ₪ סה"כ

להרשמה