ועדת הנהלה

חברי הועדה: איציק חולבסקי – ראש המועצה, שרון דיין, מוטי ניסים, יעקב סאלם, גילה רון, זאב שחורי, יואל מחפוד, אורית קורין

ועדת מכרזים

חברי הועדה: זאב שחורי – יו"ר הועדה, גיורא שהם, תמיר שניידר

ועדת ביקורת

חברי הועדה: שרי שרון – יו"ר הועדה, ינון נבו, עידית אריאל

ועדת הנחות במיסים

חברי הועדה: יואל מחפוד – יו"ר הועדה, יהושע ליס, מיכל כהן – גזברית המועצה, יעקב סאלם, שרית תאנה – מנהלת מחלקת רווחה, יועץ משפטי

ועדת ערר לארנונה 

חברי הועדה: עו"ד רועי בלסיאנו-יו"ר, עמי הלוי, רינה תלמי

ועדה חקלאית

חברי הועדה: משה בן שחר, רוני ברניר (משה בן שחר ורוני ברניר ירכיבו את הוועדה בהתייעצות עם ראש המועצה)

ועדת ביטחון

חברי הועדה: גילה רון – יו"ר הועדה, אליאב נהרי – קב"ט המועצה, חזי גרוסברד – קב"ט מוס"ח

ועדה לשוויון מגדרי

חברות הועדה: שרי שרון – יו"ר הועדה, אורית קורין, אניה אנגל, אסתר חכים, אפרת שביט, גילה רון, יאנה נוימן, יעל חכים, שרון אבני-כהן, שרית תאנה – מנהלת מחלקת רווחה

ועדת השקעות

חברי הועדה: איציק חולבסקי – ראש המועצה, אברהם אזולאי – מנכ"ל המועצה, מיכל כהן – גזברית המועצה

נציג ציבור בועדה לקבלת עובדים

חברי הועדה: חיים חכים, שני ברעם, רונית הראל

ועדת רכש ומלאי

חברי הועדה: אברהם אזולאי – מנכ"ל המועצה, מיכל כהן – גזברית המועצה, יועץ משפטי

ועדת איכות הסביבה

חברי הועדה: עידית אריאל – יו"ר, הגר ראובני – חברה ועובדת מועצה, יהושע ליס – חבר מליאה, אורית קורין – חברת מליאה, הילית שצקין – נציגת ציבור, משה חכים – נציג ציבור ונציג הארגונים הירוקים, ערן פרידלר – נציג ציבור, שגית ארז – נציגת ציבור, מאיר טייכנר – נציג ציבור.

ועדה למניעת סמים ואלכוהול

חברי הועדה: אורית קורין – יו"ר הועדה, ליאת אורן – רכזת תחום מניעת התנהגויות סיכוניות, הגר ראובני, קרין שטרן – מנהלת מחלקת חינוך, שרית תאנה – מנהלת מחלקת רווחה, מיכל מלכה – מנהלת מחלקת ילדים ונוער, שולה גיא, שי דביר – עו"ס בית חם לנערות, עידית אריאל, שושי אלפסי – מנהלת תחום חינוך מיוחד, יואל מחפוד, סימה מנט – מנהלת בי"ס תיכון "מגידו"

ועדת מל"ח

חברי הועדה: איציק חולבסקי – ראש המועצה, אברהם אזולאי – מנכ"ל המועצה, אליאב נהרי – קב"ט המועצה, ברוך שמיר – מהנדס המועצה, קרין שטרן – מנהלת מחלקת חינוך, שרית תאנה – מנהלת מחלקת רווחה, שלומי גרנוב – מנהל מחלקת שח"מ, יורם עמוס – מנהל מחלקת תחבורה

ועדת תמיכות

חברי הועדה: אברהם אזולאי – מנכ"ל המועצה, מיכל כהן – גזברית המועצה, יועץ משפטי, מנהל/ת מחלקה (עפ"י נושא הדיון)