פרטי יצירת קשר

אדר' ברוך שמיר
מנהל מחלקת הנדסה 

קרין ביטון
מנהלת משרד מחלקת הנדסה  

עידן גהוזי
עוזר מהנדס, מנהל פרויקטים, מפקח על תחום נגישות והנגשה

תפקידי המחלקה

 • ייזום, תכנון, ליווי ופיקוח להקמת מבני ציבור ופיתוח שטחים ציבוריים.
 • פיתוח תשתיות ציבוריות בישובים ובמרחב המועצה.
 • ייצוג המועצה והישובים בפני גורמים ממשלתיים וציבוריים.
 • מתן מענה וסיוע בנושאי תכנון וביצוע בתהליכי הרחבות בישובים.
 • ממשקים עם הוועדה המרחבית לתכנון ובניה – "יזרעאלים"
 • קידום תכניות להסדרי בטיחות ותנועה בישובים ובמועצה.
 • גיבוש מדיניות לתכנון פיסי לטווח הקצר והארוך. (תכנית מתאר כוללנית)
 • ביצוע הנגשות שירות ומתו"ס בפרויקטים ציבוריים.
 • מכלול הנדסה בחירום
 • הטמעה והנגשת מערכת GIS למחלקות המועצה ולציבור.
 • קידום הנחיות מרחביות לתכנון אקולוגי בר קיימא בתוך המרחב הביוספרי

גנים מונגשים במועצה אזורית מגידו 

1. שצ"פ אליקים – צפונית לבית העם בישוב.
2. גן לולה – קיבוץ גלעד.
3. גן היובל – קיבוץ גלעד (בשלבי ביצוע – יסתיים בעוד חודשיים)
4. בנוסף בחודשים הקרובים אמורים להיכנס לביצוע עוד 7 גנים חדשים מונגשים (הזורע, מדרך עוז, יקנעם מושבה, עין העמק, עין השופט, דליה וגבעת עוז)

סטטוס מבני ציבור מונגשים במועצה

תכנית מתאר כוללנית

הוועדה לתכנון ובנייה יזרעאלים

אתר גיאוגרפי של מגידו – GIS

רשות ניקוז קישון

הנחיות להתחברות למערכת ביוב ציבורית

ספר יועצים

טופס בקשה לרישום בספר יועצים

פרוטוקולים ועדת שירותים ויועצים

פרוטוקולים ועדת מכרזים

טופס בקשה לרישום בספר קבלנים

טופס בקשה לרישום בספר ספקים

הצהרת הרשות בדבר הקצאת תקציב להנגשת מקומות ציבוריים 2022

רשימת מבני מועצה מונגשים ולא מונגשים 2022

סקר נגישות מושב אליקים

סקר נגישות קיבוץ דליה

סקר נגישות קיבוץ משמר העמק

סקר נגישות קיבוץ מגידו

סקר נגישות יקנעם 

ועדת השלושה של מועצה אזורית מגידו – החלטה על התקשרות עם קבלן ועל התקשרות לשירותי ניהול תאום ופיקוח