לוגו חכל
"החברה הכלכלית לפיתוח מגידו" בע"מ
שהוקמה בשנת 1992 הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של המועצה האזורית מגידו.
דלית לניר
מנכ"לית החברה הכלכלית ומי מגידו
054-9716019

 

מטרות החברה הכלכלית 
  • ליזום, לתכנן, ולעודד עריכת תכניות לפיתוח כלכלי של מועצה אזורית מגידו, במטרה לממש באופן מיטבי את הפוטנציאל הכלכלי, המסחרי והתיירותי של המועצה האזורית, לטובת תושביה;
  • לתכנן, ליזום ולנהל אזורי ומרכזי מסחר, תעשייה ותעסוקה, מוקדי ומרכזי תיירות, ספורט, חינוך, תרבות ותחבורה, אשר יתרמו לפיתוחה וצמיחתה של מועצה אזורית מגידו;
  • ליזום ולהכין תכניות בינוי ערים, תכניות אב ואחרות לשם הגשמת מטרות החברה והמועצה;
  • לפעול להבאת פירמות ויזמים לצורך הקמת מפעלים ואתרי תיירות ומסחר, שישמשו כמנוע צמיחה של המועצה האזורית מגידו להגברת התעסוקה של תושביה וגידול בהכנסותיה;
  • ליצור הזדמנויות להקמת שותפויות עסקיות עם יזמים על בסיס נכסים וקרקע, במידה וקיימים בבעלות המועצה, כדי לייצר מנופים כלכלים עצמיים להמשך התפתחותה של החברה.