ראש המועצה איציק חולבסקי

 

מועצה אזורית מגידו הינה מרחב ביוספרי ייחודו מסוגו בארץ. מרחב זה מבוסס על עיקרון של פיתוח בר קיימא, המשלב היבטי סביבה, חברה וכלכלה. תפיסה זו מעודדת יוזמות ומעורבות של הקהילה האזורית.

המועצה שלנו מורכבת ממושבים, קיבוצים ומושבה אחת. יחד אנו פועלים לשמר את שטחי המרחב הביוספרי וערכי הטבע שבו, לחזק ולפתח יישובים רב דוריים ורבגוניים בעלי חוסן קהילתי.

אנו משקיעים מדי יום בהעצמת הפרט והקהילות עבור התושבים והדורות הבאים – אנו מקדמים מערכת חינוך מובילה ופורצת דרך, יוזמות חדשניות המשלבות את ערכי המרחב הכפרי, מרכזים טכנולוגיים וקהילתיים הנותנים מענה לכלל האוכלוסייה תוך שאנו שואפים ופועלים לבסס אחריות, כבוד לאדם ולסביבה, סולידריות וקידום המנהיגות הקהילתית. כל זאת, תוך שמירה על איזון מתמיד בין פיתוח כלכלי ושימור המרחב הכפרי ובין חדשנות לשמירה על המורשת.

בתפקידי כראש המועצה אני רואה שליחות ואחריות לכם התושבים ולדורות העתיד של ילדינו. המועצה חרטה על דגלה מחויבות לשיוויון וסובלנות וכן מדגישה עקרונות מרכזיים לפעולתה שהם מצוינות בשירות, מקצועיות, התאמת הצרכים של התושבים לשירותי המועצה ושיתוף הציבור.

כולנו שותפים יחד בעשייה מועצתית זו להמשיך ולהוביל את קהילת מועצה אזורית מגידו להגשמת חזון המועצה.

שלכם,

איציק חולבסקי

ראש המועצה האזורית מגידו

 

לוגו מועצה ירוק