בתי הספר במגידו

במועצה האזורית מגידו 3 בתי ספר יסודיים:

בית הספר הממלכתי דתי "קשת התקווה" באליקים, ובתי הספר הממלכתיים "עומרים" בעין השופט ו"פלגים" בהזורע.

במועצה בית ספר תיכון אזורי, תיכון מגידו בעין השופט, בו מתחנכים תלמידי תיכון מכל יישובי המועצה. 

חלק קטן מן התלמידים תושבי המועצה לומדים בבתי ספר המצויים מחוץ לתחום שיפוט המועצה.

תפקידי מחלקת החינוך

אחריות כוללת לאיכות ולמצוינות של החינוך בבתי הספר

 • עיצוב מדיניות החינוך ברמת המועצה
 • הובלת תהליכים מועצתיים ביחד עם בתי הספר
 • ליווי מנהלי בתי הספר (ליווי פרטני ובאמצעות פורום מנהלות בתי הספר היסודיים)

סיוע מינהלי לבתי הספר

 • תכנון מערך הבינוי של בתי הספר בטווח הקצר ובטווח הארוך והיערכות בהתאם
 • טיפול במערך ההסעות של תלמידי בתי הספר ותלמידי החינוך המיוחד
 • סיוע ברכישת ציוד
 • תחזוקה, שיפוצים וגינון
 • מיחשוב בתי הספר
 • מעקב אחר תהליכי הקליטה, הרישום ושיבוץ התלמידים

טיפול בפרט

 • טיפול בפניות הורים
 • ניהול ועדות השמה יישוביות
 • התאמת מסגרות לתלמידי החינוך המיוחד במועצה ומחוץ לה
 • קידום השילוב של ילדים בעלי צרכים ייחודיים במסגרות החינוך במועצה

קידום וליווי פרויקטים ייחודיים הקיימים בבתי הספר

 • קרן "קרב"
 • סל תרבות
 • חינוך מוסיקלי
 • תוכנית מצוינות של העמותה לקידום מצוינות בחינוך
 • הטמעת התפישה הביוספרית באווירה ובתוכניות החינוך בבתי הספר
 • פרויקט אימוץ הבז האדום בשיתוף עם חברת החשמל