בעקבות האוצר האבוד

ימי שני | לכיתות א' 16:00-17:00 לכיתות ב'-ג' 17:30-18:30 | 400 ₪ סה"כ (תשלום אחד)