אליאב נהרי
מנהל מחלקת ביטחון, קב"ט המועצה 
04-9598468  
052-2805885  
שרון בן חור 
מזכירת מחלקת ביטחון 
04-9598467  
חזי גרוסברד 
סייר המועצה וקב"ט מוסדות חינוך
04-9598485  
052-8716892  
 
  • מניעת פשיעה, מתן תחושת בטחון לאוכלוסייה , ביטחון במוסדות החינוך, אבטחת אירועים, קיום הנחיות משטרת ישראל, שמירה על קשר עם גורמים חיצוניים.
  • הגברת נוכחות "בנקודות חמות" (אזורים מוכים) של גורמי מג"ב המקצועיים בלילות, ובמהלך היום.
  • הגברת פעילות המתמידים, והגדלת מספרם של המתנדבים בפעילות המניעה.
  • הקמת כיתת כוננות מועצתית למשימות מיוחדות ולסיוע באירועים פליליים וטרור, ובהמשך להכשירם לסייע ברעידת אדמה.
  • הגברת תחושת הביטחון בקרב התושבים על ידי העצמת הקשר של השוטר הקהילתי איתם, וזמינותו של השוטר הקהילתי איתם, וזמינותו של השוטר הקהילתי איתם, וזמינותו של השוטר הקהילתי בימות השבוע.
  • הגברת הביטחון במוס"ח: ביצוע ביקורות למאבטחים בדיקת אמצעי הביטחון במוס"ח – גדר, שער, טלפון, ושמירה על תקינותם, הכשרת גורם מקצועי בבית הספר לנושא הביטחון. (רכז ביטחון חירום ובטיחות).
  • כל אירוע הן במועצה והן בישובים מקבלת תשומת לב ע"י גורמים מקצועיים תוך מתן מענים להנחיות המשטרה.
  • הידוק הקשר עם כל גורם חיצוני, משטרה, מג"ב, פקח רשות שמורות הטבע, סיירת ירוקה, חברת חשמל, מקורות, רשות העתיקות, אשר לו יכולת לסייע למועצה בתחום.
לתיאום ניווטים וטיולים: [email protected]