הכרזה על בחירת חברי מליאה | ועד מקומי ביישובים

פרסום תוצאות הבחירות ביישובים

מה צריך לדעת רגע לפני הבחירות לרשויות המקומיות

הודעות בחירות לישובי המועצה

הודעה בדבר קלפיות נגישות מיוחדות

הודעה על מינוי ועדת בחירות למועצה אזורית מגידו

הודעה על מינוי ועדת בחירות

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה, רשימת מועמדים למליאת המועצה ורשימת מועמדים לוועד מקומי

הודעה בדבר מס' נציגי הישוב במליאת המועצה

מצגת הדרכה להגשת רשימות מועמדים והצעת מועמד

הודעת ועדת הבחירות 

קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023

הודעת וועד מקומי יקנעם בנושא תליית כרזות בישוב יקנעם מושבה

הודעה בדבר קביעת מודד למועצה

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

מדריך פעולה ליישום תקנות הגנת הפרטיות - אבטחת מידע - התקשרות עם גורם חיצוני

הנחיות הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות

בחירות לוועד מקומי

הודעה בדבר חלוקת חוברות להגשת מועמדות

הודעה בנוגע לדיוק ברשימת שם מועמד בפתק ריק

vote megido 2023_נבחר.pdf