Page 45 - לחיות עם חיות
P. 45
חלפו שבועות אחדים‪ ,‬והגוזלים שלנו הפכו לצופיות‬
‫צעירות‪ .‬והנה שמנו לב שזוג צופיות בוגרות מסתובב‬
‫סביב חלון המרפסת שלנו‪ .‬הזוג התעופף כמה פעמים‬
‫סביב‪ ,‬כאילו מחפש דבר מה‪ ,‬הייתכן כי אלה הם הורי‬

‫הגוזלים שלנו?‬

‫קשה להאמין שלאחר זמן כה רב מצאו את גוזליהם‬
‫האבודים‪ .‬היינו מלאי פליאה ולא ידענו כיצד להבין את‬

‫הדבר‪.‬‬

‫בשבת אביבית אחת החלטנו שהגיע הזמן להיפרד‬
‫מגוזלינו‪ .‬לקחנו את השניים והנחנו אותם על שיח מורן‪-‬‬
‫החורש שליד חדרנו‪ .‬להפתעתנו הרבה‪ ,‬תוך דקה הופיעו‬
‫זוג הצופיות הבוגר‪ ,‬סובב את הקטנים בציוצי שמחה‬
‫וביחד התעופפה המשפחה שהתאחדה לשיח שמתחתיו‬

‫מצא דוד את הקן‪.‬‬

‫אז מי אמר שאין קשר משפחתי אצל ציפורים?‬
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50