Page 18 - לחיות עם חיות
P. 18
הכבשה שהפכה לשור נוגח‬

‫סיפר‪ :‬פנחס לאודון‬

‫עדר כבשים גדול היה בעין השופט ופנחס היה אחד‬
‫הנוקדים‪ .‬פנחס היה בקי במלאכת הרעייה ובקי‬
‫במלאכת החליבה‪ .‬בזמן החליבה היה נוטל פחית‪,‬‬
‫מרים את האליה )זנב הכבשה( התלויה מאחור‬
‫ובמהירות שלא תאומן‪ ,‬סוחט בידיו הזריזות את‬
‫העטינים וממלא את הפחית בחלב מהביל‪ .‬מי שלא‬
‫ראה את זריזותו של פנחס בחליבה‪ ,‬לא ראה זריזות‬
‫מימיו‪...‬אך סיפורו של פנחס הוא דווקא סיפור על‬

‫המרעה‪:‬‬

‫פנחס לאודון‬ ‫היה לנו בדיר כלב גדול ושמו‬
‫גורי‪ .‬טיפל בו בעיקר נוניק )נתן‬
‫זמיר(‪ .‬גורי לא היה כלב‪-‬רועים‪.‬‬
‫הוא היה חזק וכעסן והכבשים‬
‫היו פוחדות ממנו פחד‪-‬מוות‪.‬‬
‫ברוב המקרים כשיצאנו למרעה‪,‬‬
‫השתדלנו להשאיר את גורי "בלי‬
‫עבודה"‪ ,‬כלומר ‪ -‬קשור‬
‫למלונתו‪ .‬קרה לפעמים שהוא‬
‫השתחרר ורץ אחרינו למרעה‬

‫על אף התנגדותנו‪.‬‬

‫באחד מימי האביב הראשונים‪,‬‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23