Page 14 - לחיות עם חיות
P. 14
‫ושוקת למים‪.‬‬

‫עתה צריך היה להביא את הפרה למשכנה החדש‪ .‬אל‬
‫יהיה הדבר קל בעיניכם ‪ -‬באותם ימים היו הדרכים‬
‫משובשות וכלי התחבורה רעועים‪ .‬המשימה הוטלה עלי‬
‫משום שלמדתי חקלאות באמריקה ומשום שהכרתי את‬

‫הליכות העולם הגדול‪.‬‬

‫הגעתי למשמר העמק ופניתי לרפת‪ .‬ואת מי מציגים לפני?‬
‫הרי זו אותה עגלה שנולדה בבואנו הנה‪ ,‬שהפכה בינתיים‬

‫לפרה שחורה ונאה‪.‬‬

‫ניגשתי אליה‪ ,‬טפחתי בידידות על גבה וקראתי לה לצאת‬
‫עמי לדרך‪ .‬אך היא רבצה במקומה וסירבה לקום‪ .‬וכי מה‬

‫הפלא?‬
‫איזו פרה תשמח לעבור מקיבוץ ותיק כמו משמר העמק‬

‫לקיבוץ שעדיין לא נולד?‬

‫טפחתי על ה"מתנה" ביתר כוח‪ ,‬טלטלתי אותה וניסיתי‬
‫להקים אותה מרבצה‪ ,‬אך היא התעקשה ולא זזה‪.‬‬

‫ברפת משמר העמק עבד באותם ימים רפתן מומחה בשם‬
‫צ'לנוב‪ .‬הוא ראה אותי בצרתי וחש לעזרתי‪ .‬צ'לנוב דיבר‬
‫אל הפרה‪ ,‬השמיע קריאות זירוז כמו‪" :‬הוררה! יאללה!‬
‫קדימה!" ניסה לפתות אותה בירק‪ ,‬ליטף אותה ודיבר על‬
‫ליבה‪ .‬משלא נענתה דחף אותה וחבט בה‪ ,‬אבל גם הוא‬
‫לא הצליח לשכנע את ה"מתנה" לעזוב את משכנה החם‬

‫והבטוח כדי לעבור לקיבוץ צעיר‪.‬‬
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19