Page 100 - לחיות עם חיות
P. 100
אם תיסעו לבקר בגן החיות שבגן האם בחיפה‪ ,‬אולי‬
‫תפגשו בצאצאים של אותו זוג חתולי בר שמצאתי לפני‬

‫שנים בשדות שלנו‪.‬‬

‫התיש בועז‬

‫בדיר יש פינה מגודרת היטב‪,‬‬
‫שם בועז התיש זועף מסתובב‪.‬‬

‫בועז הוא תיש רגזן ומסוכן‪,‬‬
‫יש לו קרניים חדות וזקן‪.‬‬

‫נראה מי ימשוך בזקן ויברח‪,‬‬
‫לפני שבועז התיש ינגח‪...‬‬
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105