Page 117 - מצגת עין השופט
P. 117
‫אברהם שלונסקי מבקר בקיבוץ‬
Avraham Shlonski Visits the Kibbutz
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122