Page 92 - לחיות עם חיות
P. 92
יהודית התחילה הראשונה‪ .‬היא קמה בריצה החוצה‬
‫והקיאה כל אשר היה בתוכה‪ .‬אחריה השאר‪ .‬אני‬
‫ישבתי חיוורת מבלי לנגוע באוכל והתאמצתי בכל כוחי‬
‫לכבוש את הבחילה‪ .‬אבל בסופו של דבר לא יכולתי‬
‫יותר והקאתי לתוך הכיור‪ .‬המטפלת התרוצצה בינינו‪,‬‬

‫נבוכה וחיוורת כסיד ‪" -‬מה קרה? מה אכלתם?"‬

‫כשנרגענו תפסה אותי המטפלת בכתפי בחוזקה ‪-‬‬
‫"ספרי לי את האמת‪ ,‬מה אכלתם?" אני לא העזתי‬
‫להרים פנים אליה ובעיניים הפוזלות לסוליות סנדליהם‬
‫של חברי אמרתי ‪" -‬אני חושבת שזה משזיפים שמצאנו‬

‫בדרך‪"...‬‬

‫חברי שהביטו בי קודם בעיניים נבוכות‪ ,‬השפילו‬
‫מבטיהם‪ .‬כך נסתיים אחד מבילויינו האהובים ‪" -‬טיול‬
‫העצמאות"‪ .‬באנו על עונשנו פעמיים ‪ -‬בייסורי קיבה‬

‫ומצפון ובריתוק לבית‪.‬‬
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97