Page 71 - לחיות עם חיות
P. 71
‫עלילות צ'יפופו וציפה‬

‫סיפרה‪ :‬זהבה קולקופסקי‬

‫צ'יפופו מגיע אלינו ומחפש לו חברה‬
‫מכירים את עודד וינר )עינב(? הוא היה הטייס הראשון‬
‫מעין השופט ובמסגרת תפקידו נשלח לאוגנדה‬
‫שבאפריקה‪ ,‬ללמד טייסים אוגנדים להטיס מטוסים‪.‬‬
‫בשובו לארץ הביא לילדי הקבוץ קוף במתנה‪ .‬הקוף‬
‫התקבל בשמחה רבה וש ָן במשק הילדים‪ .‬מיד נמצא‬
‫לו שם‪ ,‬צ'יפופו )משום מה קל מאוד למצוא שמות‬

‫לקופים‪.(...‬‬

‫שעיה וצילה מור‪ ,‬רגע לפני פריצת הקוף‪...‬‬
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76