Page 22 - לחיות עם חיות
P. 22
והפכה לנוסעת מנוסה‪ .‬הנוסעים ועובדי הרכבת הביטו בי‬
‫בהערצה כשהוצאתי אותה מהקרון האחד והעליתי אותה‬

‫ללא קושי לרכבת היוצאת דרומה‪.‬‬
‫אינני זוכר כמה שעות נסענו עד שהגענו לתחנת הרכבת‬
‫בחדרה‪ ,‬שם הורדתי את הפרה שהייתה הפעם נוחה‬
‫וידידותית )תארו לכם שהייתי צריך להביא מתנה‬

‫המסרבת להיות מתנה‪(...‬‬
‫היא האיצה את קצב הליכתה כאילו חשה שהיא קרובה‬
‫לביתה החדש‪ .‬הובלתי בגאווה רבה את המתנה הנאה‬

‫לרפת שבקצה המגרש בחולות חדרה‪.‬‬
‫בקיבוץ הייתה שמחה גדולה עם קבלת הפרה‪ .‬קראנו לה‬
‫"ראשונה"‪ .‬פסי בלומשטיין נבחרה בשיחת קיבוץ להיות‬

‫הרפתנית הראשונה‪ .‬אני מוניתי להיות מחליף‪...‬‬

‫הפרות הגיעו לחדרה!‬
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27