Page 111 - לחיות עם חיות
P. 111
אם תיסעו לבקר בגן החיות שבגן האם בחיפה‪ ,‬אולי‬
‫תפגשו בצאצאים של אותו זוג חתולי בר שמצאתי לפני‬

‫שנים בשדות שלנו‪.‬‬

‫התיש בועז‬

‫בדיר יש פינה מגודרת היטב‪,‬‬
‫שם בועז התיש זועף מסתובב‪.‬‬

‫בועז הוא תיש רגזן ומסוכן‪,‬‬
‫יש לו קרניים חדות וזקן‪.‬‬

‫נראה מי ימשוך בזקן ויברח‪,‬‬
‫לפני שבועז התיש ינגח‪...‬‬
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116