Page 1 - מגידון - נובמבר 2016
P. 1
‫דצמבר ‪2016‬‬

‫עיתון המועצה האזורית מגידו | המרחב הביוספרי רמת מנשה‬

‫באנו‬
‫חושך‬
‫לגרש!‬

‫חנוכה שמח!‬

‫נהנים ממוסיקה‬ ‫אתם בחרתם‬ ‫אספן של‬ ‫נאבקים מול‬
‫לזכר אבא‬ ‫בעיצוב השילוט‬ ‫היסטוריה ומורשת‬ ‫הממשלה על הירוק‬
‫עמ' ‪18‬‬
‫עמ' ‪10‬‬ ‫עמ' ‪9‬‬ ‫עמ' ‪3‬‬
   1   2   3   4   5   6