Page 1 - מגידון - אפריל 2016
P. 1
‫יוני ‪2016‬‬

‫עיתון המועצה האזורית מגידו | המרחב הביוספרי רמת מנשה‬

‫" ְו ַחג ָׁשבּועֹות ַּת ֲעֶׂשה ֵלְך‪ִּ ,‬בּכּו ֵרי ְק ִציר ִחִּטים"‬

‫טקסי שבועות ברמת השופט מאז ועד היום‪ .‬צילום‪ :‬יואל אסייג | ארכיון רמת השופט‬

‫צלילים וטבע‪,‬‬ ‫יונתן מפזר את‬ ‫טעים‪ ,‬יפה‪ ,‬מחבר‪,‬‬ ‫כביש ‪ 66‬ממשיך‬
‫אמנות ויופי‬ ‫ערפל ההיסטוריה‬ ‫גינה קהילתית‬ ‫לגבות קורבנות‬
‫עמ' ‪5‬‬
‫עמ' ‪20‬‬ ‫עמ' ‪8‬‬ ‫עמ' ‪2‬‬
   1   2   3   4   5   6