Page 13 - מגידון - נובמבר 2015
P. 13
‫חינוך‬

‫בית חינוך משותף "קשת התקווה" ברוח החינוך הביוספרי‬

‫בית חינוך "קשת התקווה " הגדיר את התנהלותו החינוכית‪ ,‬הערכית והפדגוגית סביב שני יסודות מארגנים‪ .‬האחד עקרונות החינוך המשלב והשני‬
‫עקרונות החינוך הביוספרי‪ .‬עקרונות אלה שזורים האחד בשני‬

‫עקרונות החינוך המשלב‬

‫בית הספר קלט ויקלוט אוכלוסיית תלמידים דתיים‪ ,‬חילוניים ומסורתיים‪ ,‬מתוך תפיסה שהמסורת היהודית הינה רבת‬
‫פנים ומייצגת מגוון של התייחסויות למקורות עתיקים‪ ,‬מגוון של מנהגים‪ ,‬של אורחות חיים ושל יצירה המכוננת את‬

‫זהותנו כאומה וכיחידים‪.‬‬

‫עקרונות החינוך הביוספרי‬

‫בית הספר עסוק בתהליך של הטמעה ופיתוח של הוראת מקרא בראי ביוספרי כשהפרשיות בחומש נלמדות‬
‫בהיבטים של קהילה ויחסי גומלין אדם‪-‬אדם‪ .‬מרחב כמודל לקיימות‪ .‬שימור מול פיתוח –שטחים פתוחים‪ .‬תרבות‬
‫ומורשת‪ .‬בכיתות מתקיימת למידה חווייתית חוץ‬
‫כיתתית בנושא ניטור צמחים‪ ,‬פרוקי רגליים‪ ,‬צפרות‪ ,‬בז‬

‫אדום‪ ,‬חקר הצמח‪.‬‬

‫תוכנית "בחפץ לב"‬

‫"אין האדם למד אלא ממקום שליבו חפץ" תלמוד בבלי‪,‬‬
‫עבודה זרה יט' ע"א ‪.‬‬

‫התוכנית פועלת במתכונת רב גילאית א'‪-‬ג' ‪ /‬ד'‪-‬ו'‪ .‬כשעה שבועית במערכת‪ .‬באירוע הפתיחה מוצגים לילדים תכני המפגשים‬
‫ומהלכם‪ .‬בתהליך הבחירה מבררים הילדים לעצמם מהם שיקולי הבחירה שלהם‪ ,‬כיצד מדרגים סדרי עדיפויות‪ ,‬משתתפים‬
‫בהתלבטויות סביב דילמות המתעוררות תוך כדי התהליך ומקבלים החלטות‪ .‬במהלך המפגשים חווים הילדים למידה מתוך הנעה‬
‫פנימית והנאה‪ ,‬לצד המחוייבות והאחריות הכרוכה בבחירה‪ .‬ההתנסויות והפעילויות במסגרת רב‪-‬גילית מזמנות לילדים אפשרות‬
‫לבחון את מקומם כלומדים בוגרים מול צעירים מהם וכצעירים מול בוגרים‪ .‬המסגרת הזו מאתגרת גם את הסובלנות ויכולת הקבלה‬

‫של ילדים מקבוצות אם שונות‪.‬‬
‫שיעורי הבחירה השנה הם‪ :‬האופה הצעיר‪ ,‬סינית למתחילים‪ /‬שיעור בהפתעה‪ .‬קום והתהלך בארץ‪ ,‬אמנות דיוקן עצמי‪ ,‬לגעת‬

‫בסיפור‪ ,‬משחקים של פעם‪ ,‬מיחזור‪ ,‬רואים עולם‪ ,‬תלמוד ישראלי‪.‬‬

‫‪http://www.megido.org.il‬‬

‫מגידון | נובמבר ‪13 2015‬‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18