Page 1 - מגידון - יוני 2015
P. 1
‫יולי ‪2015‬‬

‫עיתון המועצה האזורית מגידו | המרחב הביוספרי רמת מנשה‬

‫קיץ!‬

‫כמה חם‪...‬‬

‫צילום‪ :‬נועם רז‪ ,‬רמת השופט‬ ‫מכייפים ו'קורעים'‬ ‫אני כאן זה מה‬ ‫טיפול בגז –‬
‫את הקיץ‬ ‫שיש לי לספר‬ ‫בקרוב פסק דין‬
‫כובשים את הבמה‬ ‫עמ' ‪12‬‬
‫בסערה‬ ‫עמ' ‪6‬‬ ‫עמ' ‪2‬‬
‫עמ' ‪18‬‬
   1   2   3   4   5   6