Page 20 - מגידון
P. 20
‫מועצה אזוריתמגידו‬

‫שלושה ופי שבוע‬
‫של פעילויות לכל המשפחה‬

‫‪13-14 20-21 27-28‬‬

‫חודש מר ‪ | 2015‬פעילויות מרכזיות‬

‫ברחבת האול האזורי עי השופט‪:‬‬ ‫שבת‬ ‫השקת שביל אופניי עי השופט‪-‬הזורע‬ ‫שישי‬ ‫שבוע ראשו‬
‫"משלנו“ שוק איכרי ויריד אמני ויוצרי אזורי‬ ‫רוויתא בית קפה מ עדה במדר עוז *פתיחה חגיגית*‬
‫‪14.3‬‬ ‫”לילה באג “ יקנע המושבה ‪ -‬מתח קראווני בדג בכפר‬ ‫‪13.3‬‬
‫”הארנב והצב“ הצגת ילדי‬
‫אילת מיד הופעת אלבו בכורה ‪peace of heart‬‬

‫מערת הפלמ”ח בעקבות מ תערבי הפלמ"ח‬ ‫שבת‬ ‫”לילה באג “ יקנע המושבה ‪ -‬מתח קראווני בדג בכפר‬ ‫שישי‬ ‫שבוע שני‬
‫”חוויה בחווה“ במרכז תלמי ‪:‬‬ ‫זוהר בדשא קיבו דליה‪ :‬הבראנ ׳ המפנק‬
‫‪21.3‬‬ ‫מערת הפלמ”ח משמר העמק‬ ‫‪20.3‬‬
‫שירה בציבור באמפיתאטרו ‪ ,‬יריד אומני ואוכל‪.‬‬
‫הקרק החקלאי מושב היוגב‬
‫דג בכפר דנת צלילי מבפני‬

‫פ טיבל מ פרי יפורי בעי השופט‬ ‫שבת‬ ‫דג בכפר ביקנע מושבה ‪ -‬קונצרט על המי ‪:‬‬ ‫שישי‬ ‫שבוע שלישי‬
‫בית פתוח אמני ויוצרי ביקנע המושבה‬ ‫דג השמ של שורבט וקטעי נבחרי‬
‫‪28.3‬‬ ‫אירוע מעצבות בקיבו הזורע‬ ‫‪27.3‬‬
‫מרו איילה רמות מנשה מרו אופניי‬
‫לזכרה של איילה יפרח אשר נ פתה בא ו הכרמל‬

‫‪YASMIN Design Studio‬‬ ‫בכל שישי‪ :‬טיולי קק"ל במרחב הביו פרי‪ ,‬מגוו חוויות במושב היוגב ובמועצה כולה‬

‫”חוות דובי”‬

‫פתוח כל ופ“ש‬

‫מגוו פעילויות בכני ה חופשית ובתשלו לפרטי נו פי ‪www.teva-megido.co.il :‬‬

‫בתי פתוחי | מ פרי יפורי | פריחות האביב | טיולי אופניי‬
‫תוצרת חקלאית טרייה | מופעי קרק | דוכני אוכל | מוזיקה‬
   15   16   17   18   19   20