Page 1 - מגידון
P. 1
‫פברואר ‪2015‬‬

‫עיתון המועצה האזורית מגידו | המרחב הביוספרי רמת מנשה‬

‫נבמונרפימשםתה‬

‫תערוכת צילום קבוצתית‬
‫באולם האזורי‪ ,‬לרגל פתיחת חגיגות‬

‫ה – ‪ 70‬למועצה‬

‫מציגים‪:‬‬

‫טל גליק – גלעד | משה גוטווקס – גבעת עוז‬
‫שחר דודל – רמות מנשה | יחזקאל דנגור – רמת השופט‬
‫חיים חכים ‪ -‬רמת השופט | עודד חכים – רמת השופט‬

‫מתי חלילי – משמר העמק | אריאל לוקס – הזורע‬
‫רן פרץ – דליה | רפי פרץ ז"ל – דליה‬

‫שגיב שגיא – יקנעם מושבה | אמנון שוק – עין השופט‬
‫צילומים מייצגים מתוך התערוכה‬
   1   2   3   4   5   6