Page 3 - מגידון
P. 3
‫במועצה‬

‫חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות‬

‫איך מרגיש עיוור כשהוא תלוי בכלב הנחייה שלו ומונחה על ידו? האם ניתן לזהות בקלות מה טעמו של מאכל כשאוכלים אותו בעיניים מכוסות?‬
‫כמה קשה להכניס סל כשישובים בכיסא גלגלים?‬

‫אל שאלות אלו ורבות אחרות‪ ,‬התוודעו עובדי המועצה תוך תהליכי שיפור הנגישות ושיפור השירות שמקדמת המועצה‪ ,‬במסגרת יישום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים‬
‫עם מוגבלות‪ ,‬משנת ‪ .1998‬מטרתו של החוק להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה‪ ,‬בכל תחומי החיים וכן‬

‫לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים‪ ,‬באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מירבית‪ ,‬בפרטיות ובכבוד‪ ,‬תוך מיצוי‬
‫מלוא יכולתו‪.‬‬

‫עמית נוסבאום‪ ,‬הממונה על נגישות במועצה הציג את הפרויקטים שכבר נעשו ונעשים ברחבי המועצה‪ ,‬ביניהם הנגשת‬
‫מבנים ותשתיות במוסדות חינוך ומוסדות ציבור‪ ,‬הנגשה והתאמות בבתי הספר‪ ,‬כמו כיתות שמע‪ ,‬נגישות בגני הילדים‬

‫ביישובים‪ ,‬במבנה המועצה ועוד‪.‬‬
‫"הפעילות לעובדי המועצה היא חלק מהיערכותנו לקידום הנגישות והמודעות בתחומים רבים"‪ ,‬אומר עמית נוסבאום‪,‬‬
‫"הכוונה לשפר גם את השירות לאנשים עם מוגבלות‪ .‬המועצה איננה ממונה על אכיפת ביצוע החוק ביישוביה‪ ,‬אבל רואה‬

‫חשיבות רבה ופועלת להנחלת והעלאת המודעות והתודעה הציבורית בקרב התושבים "‪.‬‬
‫המועצה משקיעה כספים כדי לקדם את הנגישות בצד הפיזי וגם בצד המנטלי של הגישה והרגישות לבעלי מוגבלויות‬

‫מסוגים שונים‪.‬‬
‫איציק חולבסקי ראש המועצה‪" :‬נושא הנגישות מקבל דגש חזק בחקיקה וביישומה כמענה אנושי אלמנטרי עבור אנשים שזקוקים לו‪ .‬בתוכניות הפיתוח שלה תפעל‬

‫המועצה ליישם את ההנחיות ותקדם את המודעות לנושא זה‪ .‬ההדרכה לעובדים היא שלב ראשון במהלך חשוב זה"‪.‬‬

‫מגידון | דצמבר ‪3 2014‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8