Page 1 - מגידון
P. 1
‫דצמבר ‪2014‬‬

‫עיתון המועצה האזורית מגידו | המרחב הביוספרי רמת מנשה‬

‫צילום‪ :‬זיו ברק‪ ,‬רמות מנשה‬ ‫כבר ירוק‬
‫ועוד רגע‬

‫הפצריהאחוטהבלבעעחי!יצוקמה‬

‫אמא שרה‬ ‫מדווש כל הדרך‬ ‫הסיפור המקומי‬ ‫תוכנית תל"ם‬
‫ומנגנת רוק‬ ‫לאולימפיאדה‬ ‫וסיפור העובדות‬ ‫וקיבוצי האזור‬

‫עמ' ‪18‬‬ ‫עמ' ‪16‬‬ ‫עמ' ‪8‬‬ ‫עמ' ‪6‬‬
   1   2   3   4   5   6