Page 1 - fonts
P. 1
‫אוקטובר ‪2014‬‬

‫עיתון המועצה האזורית מגידו | המרחב הביוספרי רמת מנשה‬

‫א וחלההחריוריששיזהקרגוחירגדייםירםם‪,‬הם!‬

‫כנס המחולות בדליה (עמ' ‪ | ) 18‬צילום‪ :‬רן פרץ‬

‫צריך להזיע‬ ‫לפעמים החיים‬ ‫פה מייצרים‬ ‫שם המשחק‬
‫כדי להצליח‬ ‫הם פנטזיה‬ ‫חינוך אוטונומי‬ ‫לתת מענה‬

‫עמ' ‪17‬‬ ‫עמ' ‪13‬‬ ‫עמ' ‪7‬‬ ‫עמ' ‪4‬‬
   1   2   3   4   5   6