ישובים

קיבוץ מגידו

קיבוץ מגידו

 

שנת ייסוד:  1949
כתובת:  קיבוץ מגידו, מיקוד 19230
טלפון: 04-6525711
פקס:

04-6525799

אתר:  http://www.megiddo.co.il

היסטוריה רחוקה

במחצית האלף השני לפני הספירה, בימיו של המלך פרעה תחותמס השלישי, עמדה מגידו בראשו של מרד גדול של המלכים הכנענים כנגד המלוכה המצרית. לאחר מצור של 7 חודשים, המוזכר במכתבי אל עמרנה, חזרה מגידו לידי המצרים. ניסיון כיבוש העיר בידי שבטי ישראל, מוזכר בשירת דבורה הנביאה: "בתענך על מי מגידו" (שופטים ה'), אך מגידו נשארת כנענית במשך כל תקופה ההתנחלות בימי דוד המלך נכבשה העיר על ידי בני ישראל, שלמה המלך ביסס אותה כאחת הערים החשובות בצפון הארץ. בשנת 924 לפנה"ס נכבשה העיר על ידי המלך המצרי שישק, אך לאחר עזיבתו את הארץ היא שוקמה מחדש. בימי המלך אחאב הפכה העיר למרכז צבאי והוחזקו בה רכבי מלחמה וסוסים רבים.

ראשית שקיעתה של מגידו לאחר כיבושה על ידי תגלת פלאסר השלישי מלך אשור. היא נזכרת שוב כמקום בו נלחם יאשיהו המלך בפרעה נכה אך בתקופה זו כבר איבדה מכוחה ומרבית אנשיה נטשו. המקור הקדום האחרון המזכיר את מגידו הוא הברית החדשה, שם נקרא המקום "הר מגדון" ובו יערך הקרב הגדול באחרית הימים – ארמגדון (חזון יוחנן ט"ז 21-14).


תולדות הישוב

קיבוץ מגידו הוקם בשנת 1949 לפני סיום מלחמת השחרור. הגרעין המייסד הוא של פליטי שואה שהתארגנו לגרעין בתום מלחמת העולם השנייה ועלו קבוצות  כמעפילים בלתי לגליים.  לאחר הכרזת המדינה ב – 29/11/47 כשמספר קיבוצי התנועה הותקפו, על פי החלטת התנועה התפצל הגרעין לקבוצות עזרה בנגבה, עין השופט, דן ומשמר העמק. חברי הגרעין השתתפו באופן פעיל במלחמה, הגנה ושיקום ההריסות. בפברואר 1949 עלה הגרעין על הקרקע. תחילה התמקם הקיבוץ בשרידי כפר ערבי נטוש ורק לאחר מספר שנים בנו את הקיבוץ בגבעה סמוכה. כשלוש שנים לאחר העלייה על הקרקע הצטרף לקיבוץ גרעין שהורכב מבוגרי התנועה בארץ, ממקסיקו ומלבנון. ולאחר שבע שנים הצטרף גרעין גדול מארגנטינה ונקלטה חברת הנוער הראשונה. בשנים שלאחר מכן, הקיבוץ קלט גרעינים נוספים והתחנכו בו מספר חברות נוער אך מספר החברים לא גדל בהתאם, בגלל עזיבתם של חברים נוספים. 

 

מגידו כיום

הקיבוץ מונה:

152 חברים, מהם 65 פנסיונרים.
80 ילדים בגילאי 0-18.
340 נפש.
100 בתי אב של חברים.

בנובמבר 2000 הקיבוץ החליט לשנות את אורח חייו ועבר לצורת חיים שבה החבר אחראי לפרנסתו כאשר הקיבוץ מקיים רשת ביטחון לעזרה בבעיות מיוחדות של חברים.

 

מהלכים נוספים שעשה/עושה הקיבוץ

 

1. בדצמבר 2006 נרשמה אצל רשם האגודות השיתופיות, אגודת מתישבי  מגידו. אגודה שיתופית חקלאית להתישבות קהילתית בע"מ. לאגודה זו מצטרפים כל חברי מגידו החדשה באמצעות חתימם על מסמכי  ההצטרפות, כולל חתימה על תקנון האגודה, חברי קיבוץ מגידו, מצורפים  אליה "אוטומטית"  מתוקף היותם חברי קיבוץ מגידו (עפ"י התקנון).


2. במרץ 2006 הוגשה רשימת החברים לועדת הפרוגרמות.


3. עד סוף ינואר 2007 יושלמו ההסכמים הפנימיים לשיוך דירות.


4. עד סוף ינואר 2007 תוגש תוכנית הפרצלציה לאישור הועדה המקומית. תוכנית זו אמורה לאחר מכן להיות מאושרת בועדה המחוזית.


5. במהלך 2007 יושלם מהלך שיוך הנכסים היצרניים.

 

 

הרחבה קהילתית

 

קיבוץ מגידו תכנן 3 שכונות עוטפות קיבוץ קיים:


שלב א' – שכונה מערבית
נפתח למכירה: באוקטובר 2006 . מס' יחידות דיור: 75 . כולן נמכרו.
תחילת בנייה: 15/11/06 .
קצב הבנייה: לפי קבלת  ההיתרים.
תחילת איכלוס משוער: דצמבר 2007.

 

שלב ב' – שכונה צפונית
נפתח למכירה (ללא פירסום) ב- 1/12/06.
מס' יחידות דיור : 33 .   16 כבר נמכרו.
צפי לתחילת בניה: נובמבר 2007.

 

שלב ג' – שכונה מזרחית
לא פתוח למכירה.
תחילתו תלויה בקצב ההתקדמות של שכונה צפונית.
מס' יחידות דיור: 16 .


היזם:  חברת דקל א.ח.ר
הבניה: היא בנייה מרוכזת.
מס' דגמים לבחירה: 13.
גודל המגרשים: חצי דונם.
סה"כ מגרשים מתוכננים: 124
חברת דקל א.ח.ר משווקת את הבתים.
קיבוץ מגידו משווק את הקהילה.

קיבוץ מגידו מינה חבר ותיק להיות איש קשר לנקלטים. כל משפחה שעוברת ועדת קבלה, מתחילה את הקשר שלה עם הקיבוץ. המשפחה מוזמנת לכל החגים, הארועים והטיולים שהקיבוץ מארגן.
קיבוץ מגידו מציע בכך לחברי מגידו החדשה השתלבות הדרגתית לאורך זמן והכרות עם מרקם החיים במקום. 

 

מבנה המשק

משנת 2005 הקיבוץ פועל במבנה תאגוד חדש. על פי מבנה זה קיים חיץ ברור בין רכוש הקהילה והחברים לבין המגזר העסקי – המשק. את כל השינויים הנ"ל הקיבוץ עבר ברוח טובה תוך שמירה על חיי הקהילה אשר יש בה אחריות לבעיות בריאות וסיעוד, חגים משותפים, פעילות תרבותית של שכבת הוותיקים ופעילות תקינה של מערכת החינוך.  המועצה האזורית מגידו שותפה בתחום החינוך, הרווחה והתרבות. בתי הספר שייכים למועצה ולומדים בהם ילדים מכל ישובי האזור. כמו כן מסייעת המועצה בפתרון בעיות מיוחדות של ילדים ומבוגרים. מתקני המועצה: בית ספר למבוגרים "גיל אור" – מרכז פעילות לקשישים ואולם אזורי שבו מתקיימים מופעים ומקרינים סרטים מרוכזים בסמוך לקיבוץ עין השופט. מזה כחמש שנים עוסק הקיבוץ בתוכנית הרחבה שתאפשר קליטה של חברים חדשים אשר יבנו את ביתם בשטח הקיבוץ.

 

ענפי המשק

 

גידולי שדה - כיום יש במגידו צוות יעיל מאוד, אשר עובד על שטחים גדולים וגם לוקח עבודה מקיבוצים אחרים אשר לא יכולים לעמוד בלוח זמנים של קטיף הכותנה. 


רפת - לקראת סוף שנת 2005 הצטרפנו לרפת העמק שבה שותפים עוד שני קיבוצים.

 

לול פיטום - בשנה יש 6 מדגרים.

 

שותפות במפעל "פוליגל" המייצר לוחות פלסטיק חלולים לחממות וקירוי מבנים.

 

הקיבוץ יחד עם "דלק נדל"ן" הקימו חברה: "אורחן מי מגידו" שברשותה אורחן ותחנת דלק בצומת מגידו אשר בנייתם הושלמה, ובחודשים אלו מושלם מחלף הכניסה לשיאפשר את פתיחת האורחן.

 

קיבוץ מגידו מוגדר מבחינת משרד הביטחון כישוב קו תפר, הקיבוץ מקבל את כל התמיכה במרכיבי הביטחון כולל בשטחי ההרחבה. מבחינת משרד הפנים, משרד השיכון ומנהל מקרקעי ישראל הקיבוץ מוגדר כיישוב.


 

 

אין תוצאות