חדשות המועצה; חדשות בנושאים כלליים

שדה תעופה בינלאומי בעמק יזרעאל - השלכות אקולוגיות וסביבתיות

שדה תעופה בינלאומי בעמק יזרעאל – השלכות אקולוגיות וסביבתיות
 

ד"ר נאוה סבר, יועצת אקולוגית 

 

ב- 1.2.09 קיבלה ממשלת ישראל החלטה לבחון ולקדם זמינות לשדה תעופה בינלאומי משלים לנתב"ג במגידו. להקמת שדה תעופה בינלאומי בעמק יזרעאל, מלווה באזור תעשייה מוטה תעופה השלכות אקולוגיות וסביבתיות מרחיקות לכת.


• פגיעה נופית ואובדן שטחים פתוחים: שדה התעופה המתוכנן ואזור התעשייה הנלווה אליו ייצרו רצף בנוי  בציר צפון דרום בין עפולה לאום אל פחם, ובציר מזרח מערב בין עפולה לחיפה. רצף אורבני זה יגזול חלק ניכר מהשטחים הפתוחים של העמק המערבי וישנה לחלוטין את פניו, מהמרחב החקלאי הגדול ביותר בצפון הארץ לאזור עירוני דמוי גוש דן – אזור – לוד. העמק יאבד את סממניו הסמליים המובהקים לפיהם "ים הדגן מתנועע...מבית אלפא  עד נהלל", "זוהי ארצי ושדותיה, זהו עמק יזרעאל", ויהפוך לעוד אזור בנוי ללא ייחוד.


• אובדן אזור מחייה לבעלי חיים, קיטוע וחסימת מסדרונות אקולוגים: שדות העמק מהווים אזור מחייה ומסדרון אקולוגי בעל חשיבות רבה לקיום קשר בין אוכלוסיות בעלי חיים בגליל התחתון בצפון לכרמל ורמות מנשה בדרום, ובין אוכלוסיות בעלי חיים בכרמל ורמות מנשה במערב ועמק חרוד והגלבוע במזרח. מאגרי המים הרבים וברכות הדגים הפזורים בעמק משמשים אזור מחייה, הזנה וקינון לעופות השוהים דרך קבע בעמק ולעופות חולפים בעונות הנדידה. הקמת שדה התעופה תגרום לפגיעה ביונקים, זוחלים ועופות כתוצאה מצמצום אזורי המחייה העומדים לרשותם ובידוד אוכלוסיות כתוצאה מקיטוע המסדרונות האקולוגיים.


• עמק יזרעאל מהווה "צוואר בקבוק" בנתיב נדידת העופות בין אירופה וצפון מערב אסיה לאפריקה. מיקומה של ישראל בצומת של שלוש יבשות, הופך אותה לגורם רב חשיבות עבור נדדית העופות העולמית. במשך שלושה חודשים בשתי עונות הנדידה, בחודשים ספטמבר – נובמבר בסתיו, מרץ – מאי באביב, חולפים בשמי הארץ למעלה ממיליארד עופות נודדים. שני נתיבי נדידה עוברים מעל ישראל, כשהמערבי שבהם חולף מעל עמק יזרעאל ומנקז אליו עופות נודדים גם מהנתיב המזרחי. התנקזות מספר כה גדול של עופות דורסים ודואים, ובמיוחד שקנאים וחסידות המגיעים לעתים בגלי נדידה של עשרות ואף מאות-אלפי פרטים ליום, מעל למרחב האווירי המצומצם של עמק יזרעאל ושהיית העופות לצרכי הזנה ולינה בעמק, יוצרת בעיית בטיחות טיסה חמורה ביותר. העופות הנודדים הרבים, ובמיוחד השקנאים מהווים גורם סיכון גבוה ביותר למטוסי חיל האויר בבסיס רמת דוד ולתעופה אוירית אזרחית בעמק, במידה ויוקם בו שדה תעופה בינלאומי. אלפי תאונות אויריות בין מטוסי חיל האוויר ובין ציפורים נודדות אירעו בארץ בעשורים האחרונים, חלקן הסתיים באבדות קשות בנפש.

  
• אפיקי נחל קישון - נחל חרוד מהווים ציר חיוני לקיום המערכת האקווטית (בתי גידול לחים) בעמק, ומסדרון אקולוגי מקשר בין מישור החוף לעמק הירדן. קיטוע המסדרון האקולוגי בציר מזרח מערב ודליפת דלק, שמנים וזרימת תשטיפים מהשדה שימוקם בסמוך למעלה הקישון, ייגרמו לפגיעה בלתי הפיכה במערכת האקולוגית של הקישון שהחלה רק לאחרונה להשתקם מפגיעה ארוכת שנים.


• שדות העמק מושקים היום ברובם במי קולחים המטופלים במתקנים אקסטנסיבים ועוברים ליטוש סופי במאגרים. הקמת שדה התעופה תצמצם במידה ניכרת את שטחי השדות החקלאיים הדורשים השקייה ואת מספר המאגרים בעמק. ללא הליטוש הסופי במאגרים מי קולחים באיכות נמוכה יוזרמו ישירות ממוכני הטיהור לקישון, יפגעו באיכות המים בנחל ולא יאפשרו שיקום של המערכת האקולוגית לאורכו. ירידה באיכות המים תהפוך את הקישון לתעלת שופכין מצחינה שהגרים לאורכה יסבלו ממטרדי ריח חמורים.


• המערכת האקולוגית האקוואית של עמק יזרעאל מתבססת על מספר גושי מעיינות בהם נותרה איכות מים גבוהה, מהם זורמים המים למאגרים בערוצים מוסדרים, המחליפם את הנחלים שהיו בעמק בעבר. המעיינות וצמחיית המים העשירה שנותרה סביבם מהווים מקלט לאוכלוסיות של יונקים, עופות מים, ציפורי שיר, דגים ודו-חיים. בנוסף, יוצרים המעיינות "בנק אקולוגי" של צמחים ובעלי חיים לשיקום עתידי של בתי הגידול הלחים בעמק. שלושה ריכוזי מעיינות מצויים בסמוך לשטח המיועד להקמת שדה התעופה: גוש מעיינות שמרון באזור נהלל - בית שערים, גוש מעיינות היוגב וגוש מעיינות פחרים באזור מדרך עוז. מעיינות אלה, כמו גם המערכת האקוטית כולה במערב העמק, עלולים להפגע כתוצאה מגלישת שפכים משדה התעופה, זיהום בשמנים, דלק ומתכות כבדות שמקורם בתשטיפים משדה התעופה ומשחרור דלק ממטוסים לפני נחיתה.


• רעש: המראת ונחיתת מטוסים תגרום, במיוחד בשעות הלילה, למטרד רעש בלתי נסבל לתושבי האזור, הסובלים כבר היום מרעש המטוסים בבסיס רמת דוד. רעש המטוסים ותאורה שמקורה בשדה תפגע גם בבעלי חיים בשל שיבוש מנגנונים פיסיולוגים המבוססים על פוטופריודיזם.


• זיהום אויר: עמק יזרעאל מהווה מעין "קערה" מוקפת הרים מכל עבריה הגורמים ללכידת אויר בעמק. בעונות מסויימות נלכד האויר בעמק כתוצאה מאינברסיה. בשל גורמים אלה, עליה בנפח התנועה האוירת שייצור שדה תעופה המתוכנן, בנוסף לשדה התעופה הצבאי הקיים היום והקמת אזור תעשייה מוטה תעופה, ייגרמו לעליה משמעותית בזיהום האויר באזור.

אין תוצאות